Rachel Gardon is gevestigd in Wingen, in het uiterste noorden van Bas-Rhin in het regionale park Vosges du Nord, en verbouwt haar gewassen en voert de verwerking uit op de boerderij die ooit toebehoorde aan haar grootouders.

Talen

  • Frans